Gelderse subsidie op LNG trucks

De provincie Gelderland heeft in het nieuwe programma ‘Logistiek als Gelderse motor’ aangekondigd het gebruik van LNG - liquefied natural gas, in het Nederlands ook wel vloeibaar aardgas genoemd - in het zwaar transport te stimuleren, onder meer door hiervoor geld vrij te maken. Een nieuwe subsidieregeling voor de aanschaf van LNG-voertuigen door Gelderse bedrijven is op 1 oktober ingegaan. Dat meldt EVO.

De provincie ziet het gebruik van LNG, en de hernieuwbare variant bio-LNG (vloeibaar biomethaan), als een van de belangrijke thema’s voor het schoner en op den duur duurzamer maken van het transport over weg en water in Gelderland. Ook meent de provincie dat het bijdraagt aan het versterken en behouden van de provincie als ‘distributieknooppunt’ en logistieke hotspot.

Een aantal bedrijven, waaronder leden van EVO, heeft interesse voor meer inzet van LNG-voertuigen bij de logistieke processen of ontplooit initiatieven op dat gebied.

Behalve financiële impulsen bij de aanschaf van een LNG-voertuig werkt de provincie ook aan uitbreiding van het aantal vulpunten in Gelderland. Daarnaast wordt onderzocht hoe de binnenvaart meer gebruik kan maken van LNG. Gelderland heeft voorlopig 350.000 euro gereserveerd voor de regeling. Het subsidiebedrag bedraagt 8000 euro per voertuig, met een maximum van 7 voertuigen (= 56.000 euro) per aanvrager. 

DEEL HET