Groengas certificaat voor A.Hak

Begin december nam Theo Knoop, Hoofd Materieel en Logistiek van A.Hak de sleutels van vier Volkswagen Caddy’s op Groengas in ontvangst. OrangeGas overhandigde tegelijkertijd het Groengas-certificaat aan Knoop.

Door te tanken bij OrangeGas levert A.Hak een concrete bijdrage aan een schoner milieu. OrangeGas investeerde totaal al ruim € 13 miljoen in Groengas-tankstations en is met 65 locaties marktleider in Nederland.

“Duurzaam ondernemen is een kwestie van mentaliteit en van 'gewoon doen'”, zegt Knoop van A.Hak.  “A.Hak streeft naar een drastische vermindering van de totale CO2-uitstoot. Naast milieubewust omgaan met mobiliteit en het gebruik van machines, is vergroening van ons wagenpark een middel om invulling te geven aan dat streven. Groengas is voor ons een goede oplossing, omdat de brandstof niet duurder is dan diesel en omdat we met deze Caddy’s even mobiel blijven als met conventionele auto’s”.

Joyce van Os de Man, Regiomanager OrangeGas, zegt over de samenwerking met A.Hak: “Het is mooi om te zien hoe steeds meer toonaangevende bedrijven de noodzaak zien om een bijdrage te leveren aan de duurzame mobiliteit in Nederland. Groengas is bij uitstek geschikt voor de landelijke projecten van A.Hak: concrete milieuwinst, behoud van actieradius, snel te tanken en kostenneutraal ten opzichte van diesel. OrangeGas heeft een landelijk dekkend netwerk van Groengas-tankstations. Deze 4 Caddy’s gaan tanken in Joure, Sittard/Geleen, Helmond en Hengelo''. 

OrangeGas levert als enige aanbieder 100% Groengas aan de pomp. Het Groengas van OrangeGas is ondermeer afkomstig van 2 eigen biogas-productielocaties bij de rioolwaterzuiveringen in Mijdrecht en Beverwijk. “Door ook zelf Groengas te produceren kunnen we door de hele keten waarde toevoegen aan de duurzame mobiliteit in Nederland. Rioolwaterzuiveringen zijn uitstekende bronnen voor biogas-productie. Door dit biogas, afkomstig door gisting van slib uit afvalwater,  op te waarderen naar aardgaskwaliteit, ontstaat Groengas,” aldus Van Os de Man.

DEEL HET