ING: Vergeet CO2 neutrale biobrandstoffen niet

Brancheorganisaties in Europa, waaronder de Road Transport Union hebben in een gemeenschappelijke verklaring een waarschuwing uitgesproken voor de nieuwe CO2 regels voor trucks in Europa. Naast elektrificatie en waterstof zien zij een belangrijke rol voor CO2 neutrale bio brandstoffen als oplossing voor het de- carboniseren van het Europese wegtransport.

Machiel Bode, sectorspecialist Transport, Logistics and Mobility, ING Sector Banking is het volledig eens met deze organisaties: “Duidelijk is dat zonder een volledige overstap naar zero-emissievoertuigen het CO2-reductie einddoel in de transportsector niet gerealiseerd wordt. Deze transitie komt echter moeizaam op gang vanwege de grote complexiteit bij het overstappen naar zero-emissievoertuigen. Dat zit vooral in de hogere kosten, beperkingen van de laadinfra, benodigde laadpleinen, forse investeringskosten en de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet. Daarom zijn er naast zero-emissievoertuigen andere sneller te realiseren maatregelen noodzakelijk zoals brandstofbesparing en biobrandstoffen om de CO2-uitstoot in de komende vijf à tien jaar significant terug te dringen”, zegt Bode.

Biobrandstoffen worden gemaakt uit plantaardige materialen en afval, en zelfs uit mest door middel van mestvergisters. Technisch is het mogelijk om op 100% biobrandstof te rijden maar de hoeveelheden schieten tekort op dit moment. Daardoor worden deze bio brandstoffen bijgemengd bij fossiele brandstoffen. Sinds vorig jaar geldt de verplichting om 17,9% biobrandstof toe te voegen aan diesel. Dit percentage stijgt naar 28% in 2030.

Door 100% biobrandstof toe te passen voor het wegtransport is er ook nu al een antwoord op de opgave voor CO2 neutraal transport. Zeker nu elektrisch en waterstof nog in de kinderschoenen staan is dat voor de korte termijn een mooie oplossing. Voorbeelden van 100% neutrale biobrandstof zijn HVO en Bio LNG. Voor zowel volledig elektrisch transport als voor waterstof geldt op dit moment nog dat de levering van elektriciteit en waterstof problematisch zijn en dat de kosten voor dergelijke voertuigen enorm hoog zijn.

“Inmiddels is het accent in het Nederlandse zero-emissiebeleid verschoven naar elektrisch en waterstof. Hoogtijd dus voor een aanpassing van het beleid waarbij 100 procent CO2-neutrale brandstof ook als onderdeel van de lange termijn aanpak bij het CO2-vrij maken van transport wordt erkend. Wat daarbij past is het stoppen met bijmengen voor gebruik voor busjes en personenauto’s omdat daar nu al betere alternatieven zijn in de vorm van elektrisch rijden” aldus Machiel Bode.

DEEL HET