Invoering ZE-zone betekent niet dat er genoeg laadpalen zijn

Je zou verwachten dat gemeenten die volgend jaar een ZE-zone invoeren, hun laadinfrastructuur wel in orde zouden hebben. Dat is niet altijd het geval, blijkt uit onderzoek van Laadpaalwijs.

Laadpaalwijs, een website die betrouwbare informatie over laadpalen wil bieden, deed onderzoek naar de verdeling van laadpalen in gemeenten. Hierbij keek men naar als publieke en semi-publieke palen. Hierbij lag de focus op laadpalen voor auto’s, dus die voor vrachtwagens zijn buiten beschouwing gelaten. Nu zijn dat er toch nog niet zo veel. Het onderzoek is wel interessant voor ondernemers die met een elektrische bestelauto de stad in willen.

Volgend jaar worden in twintig gemeenten een ZE-zone ingevoerd, waardoor vervuilende bedrijfsauto’s niet meer de binnenstad in mogen. Voor recente dieselvoertuigen is een overgangsregeling, maar de steden willen het liefst alleen elektrische voertuigen in de stad. Je zou verwachten dat die gemeenten dan wel voldoende laadpalen ter beschikking hebben, zodat die elektrische voertuigen kunnen laden.

Te weinig laadpalen
Uit het onderzoek van Laadpaalwijs blijkt dit niet altijd het geval. Zo scoren bijvoorbeeld Groningen en Enschede erg slecht op het gebied van het aantal laadpalen. Zij zitten met 72 en 58 laadpalen per 10.000 inwoners ver onder het gemiddelde van 95 stuks. Toch starten deze gemeenten in januari met de ZE-zone. Ook Nijmegen, Haarlem en Apeldoorn scoren slecht. Den Bosch, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam scoren daarentegen wel hoog.

Laadpaalwijs heeft ook gekeken naar het aantal snellaadpunten. Ook hierbij zijn de cijfers opvallend. Zo telt Dordrecht 5,6 snellaadpunt per 10.000 inwoners, terwijl Leiden er geen enkele heeft. Opvallend, want ook deze binnenstad is vanaf 1 januari een ZE-zone. Den Haag en Utrecht scoren ook slecht. Deze gemeenten scoren echter wel vrij goed bij reguliere laadpalen.

In het onderzoek bekeek men informatie van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur van 31 maart 2024. Het aantal laadpalen zegt helaas weinig over de toegankelijkheid ervan. Zo scoort de gemeente Haarlemmermeer het best in de vergelijking, maar dat is omdat Schiphol veel laadpalen telt. Deze zitten echter achter een slagboom op de vele parkeerterreinen. Ook zeggen de cijfers niet of een laadpaal in de ZE-zone ligt. Toch laat het onderzoek zien dat in een aantal gemeenten die een ZE-zone invoeren de laadinfrastructuur nog niet voldoende is.

Lees het hele onderzoek hier

DEEL HET