IRU roept EU op tot erkenning CO2 neutrale brandstoffen

In een gezamenlijke brief die vandaag is verzonden naar EU Executive Vice President Frans Timmermans, hebben IRU, de European Shippers' Council en FuelsEurope, een organisatie die wegvervoerders, verladers en energieleveranciers vertegenwoordigt, opgeroepen tot volledige en gelijke erkenning van vloeibare koolstofneutrale brandstoffen voor interne verbrandingsmotoren, naast elektrische en waterstofbrandstofcellen, in de voorgestelde EU-CO₂-regelgeving voor zware voertuigen (HDV).

Voor een goed functionerende en stabiele logistieke sector in de EU moeten wegvervoerders en verladers kunnen beslissen welke technologie het meest geschikt is voor verschillende soorten operaties om ons gemeenschappelijke doel te bereiken: koolstofneutraliteit tegen 2050. 

Het bereiken van dit doel hangt echter af van de technologische opties die zijn toegestaan ​​door de komende wetgeving, die gevolgen heeft voor zowel voertuigen als infrastructuur.

IRU EU Advocacy Director Raluca Marian zei: "De vitale logistieke ketens die EU-burgers voorzien van voedsel, medicijnen en andere benodigdheden mogen niet worden onderworpen aan een onzekere sprong in het duister die hun stabiliteit in gevaar zou kunnen brengen."

Onnodig en riskant experiment 

“Een voorstel voor een CO₂-norm voor de Europese logistieke sector zou moeten aandringen op alle opties om koolstofneutraliteit te bereiken. Een volledige afschaffing van verbranding, ondanks dat hiermee hetzelfde doel kan worden bereikt, afhankelijk van wat er wordt verbrand, kan alleen maar worden omschreven als een onnodig en riskant experiment”, voegde ze eraan toe.

Koolstofneutrale brandstoffen zijn ook de meest realistische optie om de luchtvaart, het meeste zeevervoer en het bestaande wagenpark koolstofarm te maken. De beschikbaarheid van duurzame biomassa is ruim voldoende om te voldoen aan de vraag naar geavanceerde biobrandstoffen, zoals HVO en Bio-LNG voor alle drie de vormen van vervoer, namelijk wegtransport, luchtvaart en scheepvaart.

 

DEEL HET