ITF: ' CO2 uitstoot daalt niet'

Het International Transport Forum (ITF), een onderdeel van de OESO, waarschuwt in een rapportage dat de wereldwijde CO2-reductie veroorzaakt door het transport, niet gedaald zal zijn in 2050.  De instantie vreest dat de uitstoot in 2050 nog even groot zal zijn als die in 2015. De genomen maatregelen en de verduurzaming van het vervoer dragen niet bij tot een afname.

De oorzaak hiervoor ligt in de te verwachten forse groei van transportbewegingen in Azië.  Vanwege een verschuivende wereldhandel, zal vooral Azië zich ontwikkelen tot een werelddeel met een grote transportbehoefte, zegt het ITF.  Tot 2050 houdt het ITF rekening met een toename van het transport daar van 250%.

Een andere oorzaak is volgens het ITF de verwachte toename van urbane mobiliteit. De instantie verwacht dat het aantal auto's dat in steden onderweg zal zijn in 2050, twee keer zo hoog ligt dan nu. Alleen wanneer steden deze mobiliteit gaan reguleren, kan het aantal bewegingen gelijk blijven aan het huidige niveau.

Het ITF stelt dat transport en mobiliteit volledig op de schop moeten, inclusief logistieke processen, om de CO2 uitstoot, die nu jaarlijks op 7,5 miljoen gigaton ligt, op z'n minst niet te laten groeien.  

DEEL HET

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten