Kabinet schrapt teruggaafregeling LNG accijns

In een brief van Financiën aan de Tweede Kamer geschreven door staatssecretaris Menno Snel staat dat het kabinet een teruggaveregeling van accijns voor transportbedrijven die LNG tanken, wil gaan schrappen. LNG wordt daardoor duurder aan de pomp en de kilometerkosten van LNG trucks zullen stijgen.

He Ministerie legt een rapport van Ecorys dat concludeert dat de teruggaveregeling in stand moet blijven, terzijde. Ecorys had betrokkenen in de branche geïnterviewd en de conclusie is dat het fenomeen LNG trucks zich ontwikkelt in ons land en dat voor transportbedrijven de investeringszekerheid in LNG trucks het grootst is wanneer de regeling gehandhaafd blijft. Ecorys schat dat bij een gehandhaafde regeling het aantal LNG trucks in ons land zal groeien tot zo'n 1200 in 2022, drie keer zoveel dan er nu rond rijden.

Het Ministerie zegt dat er meer keuze is in LNG trucks, er meer tankstations zijn en dat de trucks in korte tijd relatief goedkoper zijn geworden en dat mede daardoor er van de stimuleringsmaatregel een te geringe prikkel uitgaat.  De terugverdientijd voor de duurdere LNG-trucks zou verkort zijn ten opzichte van de berekende terugverdientijd ten tijd van de tijd waarin de regeling werd opgetuigd.  Verder zouden de milieuvoordelen voor LNG-trucks ten opzichte van de Euro VI diesel als te gering worden aangemerkt.

Aanschafsubsidie

De staatssecretaris blijkt in de brief mee te willen denken over een andere vorm van stimulering, namelijk een aanschafsubsidie. Snel noemt in zijn brief al een bedrag van 8.000 euro per truck. De terugverdientijd zou dan bij het huidige aanschafprijsniveau dalen van 4,4 tot 3,1 jaar.  Snel schrijft dat daardoor het te behalen voordeel niet afhangt van het kilometrage. Of dat een valide argument valt te betwijfelen:  trucks die worden aangeschaft doen weinig anders dan rijden, er zitten vaak meerdere chauffeurs op die elkaar in ploegendiensten afwisselen. Zo'n subsidie zou dan tot 2022 geregeld moeten worden. Betrokkenen verwachten dat na het jaar 2022 zo'n subsidie niet meer nodig is. Word dus ongetwijfeld vervolgd. 

DEEL HET