Klimaattop: Geen regels voor lucht- en scheepvaart

Tot verontwaardiging van veel landen zijn afspraken over beperking van CO2 uitstoot in scheepvaart en luchtvaart toch uit het akkoord gehaald, meldt NRC Handelsblad. Het wordt gezien als een afzwakking van het akkoord. 

De CO2 uitstoot van de scheepvaart is nog immer groeiende en bedraagt nu 2,2 tot 2,4 procent van het mondiale totaal. Ook de luchtvaart neemt twee procent voor zijn rekening.  In 2050 kan deze uitstoot met de huidige groei van de luchtvaart oplopen tot het zevenvoudige. 

Het lukt maar moeilijk om afspraken voor elkaar te krijgen, omdat alles internationaal geregeld moet worden. En dat is nou precies waar deze top voor bedoeld was. 

DEEL HET