LNG accijns teruggaveregeling krijgt vervolg.

De vorige jaar teruggedraaide regeling voor de teruggave van accijns voor trucks die op LNG rijden krijgt een vervolg. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft dit bevestigd tijdens een Kamerdebat.

​​Eind vorig jaar werd de bestaande LNG-teruggaveregeling beëindigd. Dat was overigens van meet af aan het plan aangezien het om een tijdelijke regeling. Van een ‘plotselinge afschaffing’ zoals TLN het noemde was dan ook geen sprake. Toch was er grote onvrede over het besluit. Een besluit wat kwam op een moment dat de industrie juist aan het voorsorteren was op LNG. Drie merken leveren immers sinds kort een serieus alternatief en de infrastructuur is aan het groeien in ons land. Bovendien kwamen de Duitsers ongeveer tegelijkertijd met het besluit om de komende twee jaar de Maut vrij te stellen voor trucks op gas.

Volgens staatssecretaris Snel was de regeling niet doelmatig genoeg en kostte hij de overheid onevenredig veel geld. TLN en evofenedex gaven toen meteen aan dat dit een slecht idee is.​ Afschaffing van de regeling bemoeilijkt de overstap naar bio-LNG en dupeert bedrijven die hun nek uitstaken door LNG-voertuigen te kopen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) besloot vervolgens een nieuwe regeling in het leven te roepen in het kader van het klimaatakkoord. 

Het plan is nu dat de regeling in 2019 en 2020 een vervolg krijgt. Het ministerie van IenW komt daarmee ondernemers tegemoet met een verlenging van de regeling zodat de koplopers die hebben geïnvesteerd in LNG niet opeens worden gedupeerd. De regeling wil daarnaast de ontwikkeling van bio-LNG te stimuleren.

De exacte details van de nieuwe regeling zijn nog niet bekend. De komende tijd overlegt het ministerie van IenW met de sector over de invulling van die nieuwe stimuleringsregeling. Of die dan ook met terugwerkende kracht gaat werken is ook niet bekend op dit moment.


DEEL HET