LNG-subsidie waarschijnlijk niet verlengd

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Steven van Weijenberg heeft vorige week in de Tweede Kamer bij herhaling uitgesproken dat de LNG-subsidieregeling stopt. Over een amendement van SGP om de subsidieregeling te verlengen wordt pas in december in de Tweede Kamer gestemd maar het ligt niet voor de hand dat dit amendement een Kamermeerderheid haalt, aldus TLN.

Het gebruik van de alternatieve brandstof LNG werd de afgelopen twee jaar gesubsidieerd. Via de verkopers van LNG konden wegtransporteurs van een prijsvoordeel profiteren. In het Klimaatakkoord is destijds afgesproken om de LNG-regeling eenmalig voor twee jaar aan te bieden.

Fossiele LNG

‘Verlenging van de steun zou de staatssteuntoets van de Europese Unie inmiddels ook niet meer doorstaan, zo is onze inschatting, ook van de experts van het ministerie. Bovendien volgt stimulering van Bio-LNG, dat een grotere CO2-reductie heeft dan fossiele LNG’, aldus de staatssecretaris in reactie op het amendement van de SGP. Hij ontraadde het amendement wat zoveel wil zeggen dat de regeringspartijen hoogstwaarschijnlijk het amendement niet zullen gaan steunen.

Begrotingspot

De SGP wilde twee jaar verlenging van de regeling met drie miljoen uit begrotingspot ‘Slimme en duurzame mobiliteit’ van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. TLN is hier geen voorstander van. Deze pot is gereserveerd voor echt duurzame alternatieven. Over het amendement wordt in december gestemd.

DEEL HET