Mack prototype op rails

De truckindustrie is naarstig op zoek naar alternatieven voor een duurzame toekomst. We zagen al eerder Scania's en Mercedes trucks met een bovenleiding voor het laden van de accu's. Mack gaat een stapje verder met een prototype door de truck op een rail te zetten.

Zowel het aanbrengen van bovenleidingen als het bouwen van een complete infrastructuur met speciale rails heeft heel wat voeten in de aarde. Toch is het aardig om te zien hoe de industrie inzet op alternatieven voor de huidige logistieke systemen. Bij het gebruiken van rails wordt zowel de 'Platooning' gedachte als de LZV, of RoadTrain nieuw leven in geblazen. Het mooie van een gecombineerd rail- wegvervoer systeem is natuurlijk wel dat de truck zelfstandig de laatste kilometers naar de klant kan afleggen. Daar ligt immers vrijwel nooit een spoor voor de deur.

Nieuw is de gedachtengang van de engineers overigens niet, getuige deze foto uit de begin jaren 40.

DEEL HET