MIA/VAMIL regeling voor elektrisch gekoelde truck of trailer

De RVO, Rijksdienst voor Ondernemers, heeft kort voor kerst wijzigingen aangebracht in de lijst met te subsidiëren objecten die onder andere betrekking hebben op het wegvervoer.

Het kabinet verhoogt vanaf 2023 het budget voor de MIA elk jaar met € 48 miljoen. Daarmee komt het MIA-budget voor 2023 uit op € 192 miljoen. Hierdoor beweegt de  financiële steun mee met de gestegen investeringskosten door onder andere inflatie. Het VAMIL-budget van € 25 miljoen blijft in 2023 hetzelfde.  

Opvallend is dat er voor elektrische koeling van een bakwagen-opbouw of koeltrailer een MIA-VAMIL-regeling gaat gelden. Een trailer uitgerust met elektrische koeling komt hierbij voor ten hoogste 20.000 euro van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

In de regeling zijn nog tal van andere wijzigingen opgenomen, waarbij opvalt dat daar ook veel oplossingen zijn opgenomen die worden bereikt doorntoepassing van waterstoftechniek.  

DEEL HET