Milieu-organisatie kritiseert LNG praktijk, branche reageert

Milieu-organisatie Transport & Environment (T&E) stelt op basis van een Nederlands overheidsrapport dat trucks die op LNG rijden, veel minder schoon zijn dan algemeen werd gedacht. De publicatie komt op een moment kort nadat er korting op de brandstofaccijns van LNG is aangekondigd.

T&E baseert zich op een rapport dat is opgesteld door de Nederlandse overheid. Duidelijk is dat er is getest met trucks van de drie merken die nu LNG trucks kunnen leveren, Iveco, Scania en Volvo. Met name de stikstofuitstoot van LNG-trucks ligt volgens T&E in de praktijk veel hoger dan op papier staat. Het zou gaan om een uitstoot die twee tot vijf keer zo hoog ligt. De stikstofuitstoot in ons land ligt op dit moment onder een vergrootglas nu is gebleken dat de uitstoot van stikstof in zijn algemeenheid, tot het stil leggen van tal van bouwprojecten leidt.

Ook op het gebied van fijnstof scoren de geteste LNG trucks een onvoldoende, aldus T&E. Het verschil met dieseltrucks zou in de praktijk verwaarloosbaar klein zijn, in tegenstelling tot de theorie die stelt dat LNG-trucks vrijwel geen deeltjesuitstoot kennen. Alleen op het gebied van CO2 uitstoot doen de LNG trucks het volgens de rapportage wat beter.

Discussie

De milieuorganisatie eist dat de stimuleringsregelingen voor transportondernemers om op LNG over te schakelen, worden geschrapt. Volgens T&E is LNG ‘gewoon’ een fossiele brandstof die niet bijdraagt tot een beter milieu. Daar staat tegenover dat veel ondernemers juist voor LNG kiezen omdat het de enige brandstof is die in de buurt komt van een lagere CO2 uitstoot. Alle partijen wachten intussen op de komst van Bio-LNG, dat wordt verkregen uit afval en andere stoffen, waardoor er sprake is van een hernieuwbare brandstof. Op z’n vroegst kan zo’n brandstof voor het eind van dit jaar op de markt verschijnen.

Reactie Nationaal Platform LNG

Het Nationaal Platform LNG heeft bij monde van Robert Goevaers gereageerd:

"De afgelopen jaren zijn er veel onderzoeken uitgevoerd rond luchtkwaliteit en CO₂-reductie van diesel- en LNG-voertuigen. TNO voert PEMS testen uit (Portable Emission Measurement System) om direct aan de uitlaat de emissie vast te stellen.

Het TNO-rapport dat Transport&Environment vandaag onder de aandacht brengt – en de artikelen die hierop voortbouwen – zijn gebaseerd op eerder uitgevoerde PEMS testen. Goevaers stelt dus dat met oude tests is gewerkt. 

Hij stelt:

Net Nationaal LNG Platform zet vraagtekens bij de smalle basis in het TNO rapport waarop de conclusies zijn gebaseerd. Slechts drie LNG-trucks zijn getest, waarvan twee uit 2017.

Koude start: zowel diesel als LNG kennen beiden een verhoogde stikstof-emissie bij  de koude start. Alle geteste LNG-voertuigen presteren ruim binnen de limietwaarden.

Aan de PEMS test – uitgevoerd op een Iveco-truck – wordt in het artikel niet gerefereerd. Deze TNO test is al in 2018 gepubliceerd en laat een NOx-reductie zien van 90%. Deze test toont verder aan dat er geen sprake is van een verhoogde NOx-emissie bij de koude start. Daarnaast laat deze test ook een aanzienlijke NO₂-reductie (broeikasgas) zien.

In het artikel van Transport&Environment is er geen aandacht geschonken aan de geluidsreductie door LNG-voertuigen. LNG-trucks zijn aanzienlijk stiller, zowel bij het manoeuvreren, als bij het rijden in de stad. (Bron: rapport Ecorys diesel VI 85 dBA, :LNG 72 dBA)

CO₂-reductie: alle LNG-voertuigen laten een duidelijke CO₂-reductie zien. De reductie varieert van 10% voor de oudere modellen tot 19% voor de moderne LNG-truck.

De toekomst: LNG is de transitiebrandstof naar Bio-LNG. Daarmee kan tot 100% CO₂-reductie worden bereikt. De SER is een onderzoek gestart naar de beschikbaarheid van de verschillende type bio-massa. Eerder onderzoek dat werd uitgevoerd door CE Delft laat zien dat er veel potentie is, namelijk ruim 400.000 ton biomassa per jaar in 2030. Een LNG-truck verbruikt op jaarbasis ongeveer 30 ton.

Het Nationaal LNG Platform is van mening dat alle vormen van energietransitie in mobiliteit (elektrisch, waterstof, advanced bio-fuels en Bio-LNG) noodzakelijk zijn om de CO₂-reductie in 2030 – 2050 te realiseren. De transitie van LNG naar Bio-LNG krijgt nu vorm en resulteert in een CO₂-reductie van bron tot uitlaat.

 

DEEL HET