Nederlandse bedrijven richten Battery Competence Center op

Nederlandse ondernemingen, kennisinstellingen en brancheverenigingen bundelen hun krachten in het nieuwe innovatieprogramma Battery Competence Center. De samenwerkende partijen willen zo kennis en competenties opbouwen op het vlak van batterijtechnologie en de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie versterken.

Om de energietransitie te doen slagen, is innovatieve batterijtechnologie onmisbaar, stellen de partijen. Nederland kent bekende spelers in de mobiliteitssector, zoals DAF Trucks, VDL Groep en Damen Shipyards. Deze bedrijven zetten vol in op het elektrificeren van hun voer- en vaartuigen. Door krachten te bundelen met kennisinstellingen en veelbelovende startups op het gebied van batterijtechnologie en –productieprocessen, wil het Battery Competence Center batterijpakketten in Nederland gaan assembleren en daarmee de economische kansen voor Nederlandse Original Equipment Manufacturers (OEM) en startups vergroten. Een groot deel van de betrokken partijen en startups in batterijtechnologie is gevestigd in de regio Brainport Eindhoven. 

Het consortium bestaat uit DAF Trucks, VDL Groep, Damen Shipyards, startup ELEO Technologies, de kennisinstellingen TNO Traffic & Transport en Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), de economische ontwikkelingsmaatschappij Brainport Development en brancheverenigingen RAI Automotive Industry NL en Netherlands Maritime Technology (NMT).  

Serieproductie 

In het eerste project van het Battery Competence Center werken de partijen samen om prototypen van batterijpakketten te ontwikkelen die door de deelnemende partijen in hun voer- en vaartuigen gebruikt kunnen worden.  “VDL maakt nu voor zijn elektrische voertuigen gebruik van batterijpakketten die worden aangeleverd door partners uit Azië”, vertelt Menno Kleingeld van VDL Groep. “Om meer flexibiliteit te krijgen, is het van groot belang dat assemblage van voertuigspecifieke batterijpakketten in eigen huis plaatsvindt. In het ideale geval, assembleren we naast onze eigen batterijpakketten ook pakketten voor andere bedrijven.” 

Subsidie

“Het project wordt ondersteund door de €2,4 miljoen uit het REACT-EU subsidieprogramma in samenwerking met de provincie,” vertelt Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Economie en Kennis- & Talentontwikkeling van de provincie Noord-Brabant. “Deze steun zorgt in combinatie met de €2,3 miljoen eigen inbreng van de deelnemende partijen voor het versnellen en verbeteren van batterijtechnologie, waarmee we onze samenleving en economie weer een stukje duurzamer kunnen maken.”  

Vervolgstap

Brainport Development, RAI Automotive Industry NL en NMT leggen, vanuit het programmabureau op de Automotive Campus, de verbindingen over de bedrijfsgrenzen heen en betrekken hun netwerk. Als vervolgstap is al een tweede project opgezet waarvoor momenteel een subsidieaanvraag loopt voor de R&D Mobiliteitsregeling van RVO. Hierin zitten 28 partners uit de Nederlandse automotive en maritieme sector die samenwerken op de ontwikkeling, productie en toepassing van batterijen tot en met recycling. Door dergelijke initiatieven te initiëren en faciliteren bouwt het Battery Competence Center aan een duurzaam en sterk batterij-ecosysteem in Nederland.  

DEEL HET

Gerelateerde video's

  • Video bij: Nederlandse bedrijven richten Battery Competence Center op