Nieuwe stimuleringsregeling voor LNG

Vanaf 1 januari 2020 wordt twee jaar lang een stimuleringsregeling van kracht voor het gebruik van LNG. De compensatie bedraagt 18,75 Eurocent per kilo. Dit wordt direct aan de pomp verrekend waardoor administratieve rompslomp achteraf achterwege blijft. De tankstations moeten op hun beurt op basis van de verkochte kilo’s de subsidieaanvraag regelen.

Eind 2018 besloot het ministerie van Financiën de teruggaveregeling die toen gold te beëindigen. Dat was overigens al bij het ingaan van die regeling aangekondigd. De sector reageerde teleurgesteld, vooral omdat er inmiddels drie merken met LNG trucks op de markt waren. Bovendien werd het LNG netwerk juist uitgebreid en kwam Duitsland met een belangrijke stimulering. Daar betalen LNG trucks vanaf 1 januari 2019 geen Maut. Die regeling loopt overigens eind 2020 af, maar er is al aangekondigd dat er een lager Maut tarief voor in de plaats komt dan voor diesel.

Met de nu aangekondigde regeling wil het ministerie de toepassing van LNG en Bio LNG stimuleren. De nieuwe LNG subsidieregeling werd al aangekondigd in het klimaatakkoord en moet de sector ondersteunen in de ontwikkeling van LNG naar Bio-LNG.

De nieuwe regeling stopt eind 2021.Mogelijk maakt deze dan plaats voor een lager tarief voor LNG trucks bij de kilometerheffing zoals die is voorgesteld. In het Klimaatakkoord spelen biobrandstoffen een belangrijke rol en dat biedt kansen voor Bio-LNG. Dit gas ontstaat door de vergisting van afvalstromen waardoor het niet concurreert met de voedselketen. Er wordt momenteel hard gewerkt aan het beschikbaar maken van Bio-LNG waardoor er een nog grotere CO2 reductie ontstaat dan met het huidige LNG. Verder is het de bedoeling dat een deel van het geld wat opgehaald gaat worden met het rekeningrijden voor trucks wordt besteed aan de ontwikkeling Green Truck Fuel. Daarmee draagt de kilometerheffing bij aan een lagere CO2 productie van het wegverkeer.

DEEL HET