Onbegrip over einde LNG- accijnsteruggaaf

Diverse leden van de vaste Kamercommissie Financiën kwamen afgelopen week -alsnog- met zeer kritische Kamervragen over de abrupte beëindiging van de LNG-accijnsteruggaafregeling per 1 januari 2019. Eerder stelden CDA en VVD hierover al vragen.

Die vragen werden gesteld in het kader van de schriftelijke ronde over de evaluatie Wet uitwerking Autobrief II en parallelimport in relatie tot de BPM.

Mogelijk heeft toen niet ieder Kamerlid zich op dat moment gerealiseerd dat ook de LNG-accijnsteruggaafregeling al aan de orde was, want andere fracties stelden geen vragen over deze ingrijpende maatregel.

Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) riep daarop op tot een extra schriftelijke ronde.

Oproep aan politiek

RAI Vereniging en BOVAG hebben die gelegenheid te baat genomen om richting de Kamercommissie hun zorgen te uiten (zie brief hiernaast)  over het afschaffen van de LNG-regeling en om suggesties te doen voor een aantal vragen:

  1. Welke reden, anders dan het enkele feit de regeling ooit als tijdelijk in het leven is geroepen, kan de staatssecretaris opvoeren om op deze korte termijn te stoppen met dit succesvolle beleid? 
  2. Is de staatssecretaris het eens met onze overtuiging dat koplopers niet bestraft zouden moeten worden, al was het maar vanwege vertrouwen in klimaatbeleid en stimuleringsmaatregelen in het algemeen?
  3. Deelt de staatssecretaris onze visie dat bio-LNG als transitiebrandstof essentieel is bij het behalen van de klimaatdoelen?
  4. Zo ja, hoe voorkomt het kabinet dat LNG uit het aanbod verdwijnt en transportbedrijven noodgedwongen moeten kiezen voor fossiele brandstoffen?
  5. Is de staatssecretaris bereid de LNG accijnsteruggaaf op zijn minst voort te zetten totdat het Klimaatakkoord is toegezonden aan de Kamer en duidelijk is welke rol LNG speelt in het behalen van de Klimaatdoelstellingen? 

 

Ook de collega's van TLN, evofenedex en de partners in het Nationaal LNG Platform hebben zich fors ingespannen om Den Haag te laten weten dat nu stoppen met de stimulering een heel slecht idee zou zijn.

Kamervragen

Deze actie heeft resultaat gehad: er ligt nu een aanzienlijke hoeveelheid kritische Kamervragenvan CDA, VVD, D66, PvdA en SGP. Alle bovenstaande vragen zijn gesteld, en meer.

Het wachten is nu op de beantwoording van staatssecretaris Snel. Inmiddels is er ook overleg met het ministerie van IenW om te bezien op welke wijze LNG als transitiebrandstof gestimuleerd kan blijven worden zolang er onvoldoende alternatieven zijn voor schoner, zuiniger en stiller vrachtvervoer waaraan zoveel behoefte is.

>> Lees hier wat de RAI Vereniging eerder schreef over LNG. 

Bron: Rai Vereniging

DEEL HET