Ook een 'dieselverbod' in Duitse steden?

In Duitsland staan gemeenten en autofabrikanten lijnrecht tegenover elkaar. De steden willen diesels naar Frans voorbeeld verbieden, terwijl de auto industrie natuurlijk wijst op de grote werkgelegenheid in deze sector, zogeheten 'diesel gerelateerde banen'.

Steden die een einde willen aan dieselmotoren in de stad zijn Stuttgart, München en Hamburg. De twee eerste steden zijn een thuis voor autofabrikanten die goed verdienen aan de dieselmotor. Auto lobbyisten willen de diesel 'aanpassen', maar volgens de Duitse analist Ferdinand Dudenhoeffer wordt dat veel te duur. "Diesel is voorbij, het is tijd voor nieuwe technologieën".

In Duitsland was vorig jaar bijna de helft van alle verkochte auto's uitgerust met een dieselmotor. Dit jaar is het nog maar iets meer dan een derde. De Duitse industrie wijst op de talrijke banen ook bij Volkswagen en toeleverancier Bosch die diesel-gerelateerd zijn. Maar wanneer het marktaandeel zo snel afkalft moet dat toch een niet te missen signaal zijn. In het grootste exportland bij uitstek voor de Duitse auto industrie, China, is de roep om elektrische auto's nog luider.

Lobby of geen lobby, in Stuttgart komt een hoorzitting om te vernemen van de bevolking of diesel uit de stad verbannen moeten worden. Een en ander zal ongetwijfeld zijn weerslag hebben op de eisen aan stadsdistributie in genoemde, maar natuurlijk ook andere steden in Duitsland. 

DEEL HET