RAI en TLN willen vrachtwagenheffing eerder

RAI Vereniging en TLN maken zich zorgen over het behalen van de klimaatdoelen nu de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens met een aantal jaren is uitgesteld. Door deze vertraging zal het wagenpark minder snel elektrificeren waardoor ook de noodzakelijke CO2 besparing vertraagt. In aanloop naar het Tweede Kamerdebat vandaag over de kilometerheffing voor vrachtwagens, doet RAI Vereniging een aantal voorstellen om de transitie naar een zero emissiewagenpark voor zware bedrijfswagens alsnog te versnellen.

RAI Vereniging en TLN roepen het kabinet op om alles op alles te zetten om de heffing per 2024 in te voeren. In 2025 gaan namelijk een groot aantal steden over naar zero emissie stadzones. Hierdoor zijn in 2025 al zo’n 5.000 ZE trucks nodig en in 2030 zo’n 10.000 stuks. Mocht eerdere invoering niet haalbaar zijn, dan pleit RAI Vereniging ervoor dat het kabinet de geplande opbrengsten uit de heffing naar voren haalt via een zogenaamde voorfinanciering. Hierdoor kunnen ondernemers toch eerder investeren in verduurzaming van het wagenpark.

Voorfinanciering

TLN ziet de invoering van de vrachtwagenheffing per 2027 als een probleem voor het op tijd behalen van de klimaatdoelstellingen. Alleen al om de 40 grootste steden in ons land in 2030 te bevoorraden met vrachtwagens die op elektriciteit of waterstof rijden, moet er een enorme transitie plaatsvinden. Berekend is dat hiervoor zo’n 12.000 zero emissie vrachtwagens nodig zijn. TLN stelt daarom voor dat de overheid voorfinanciering organiseert vanaf 2024, het jaar waarin de vrachtwagenheffing oorspronkelijk zou ingaan.

Hoge Invoeringskosten

De invoeringskosten van de kilometerheffing voor vrachtwagens zijn gestegen tot inmiddels circa €400 miljoen euro. De overheid heeft in haar plannen opgenomen dat de sector de invoeringskosten over een periode van 5 jaar terugbetaalt. Nu de invoeringskosten fors stijgen, is er de eerste jaren na invoering van de heffing minder geld beschikbaar voor de noodzakelijke investeringen in zero emissie trucks. RAI Vereniging doet een oproep om de terugbetalingsperiode van 5 jaar te verdubbelen naar 10 jaar. Hierdoor worden de kosten over een langere periode gespreid en is jaarlijks direct meer geld beschikbaar voor het verduurzamen van de sector.

Inzetten op alle zero emissie technieken

Voor een maximale CO2 besparing doet RAI Vereniging een dringende oproep aan het kabinet om ook in te zetten op een zogenaamd techniek neutraal beleid. Laat het aan truckfabrikanten en de markt om met innovaties invulling te geven aan zero-emissie logistiek. Dat is ook van belang aangezien fabrikanten onder Europese (CO2) wet- en regelgeving produceren en daarvoor inzetten op een breed pallet van verschillende ZE-technieken. De markt is gebaat bij een speelveld met handvatten voor alle relevante ZE-technologieën zoals batterij elektrisch, waterstof en (plug-in) hybride technologie.

Laadinfrastructuur

Voor een succesvolle overgang naar een ZE wagenpark is voldoende laad- en tank infrastructuur, inclusief waterstof, cruciaal. Zowel in de steden als op bedrijventerreinen en langs de hoofdwegen. De beschikbaarheid van laad- en tankinfra voor het zware transport zijn nog volstrekt ontoereikend. Ook moet het onderliggend netwerk komende jaren verzwaard worden om aan de energiebehoefte te kunnen voldoen. Dit alles vraagt om een Deltaplan 2.0

 

  

DEEL HET