Renault: Distributietruck kan 13% zuiniger

Renault Trucks heeft samen met zes partners de aftrap gegeven voor het project met de naam EDIT (Efficient Distribution Truck). Het doel van het project is terugdringing van het brandstofverbruik bij distributietrucks. Ten opzichte van de huidige trucks moet het verbruik  met 13% worden teruggebracht. Het prototype dat wordt gebruikt is een Renault Trucks D Wide Euro 6 met koelopbouw. Op termijn moet dit project leiden tot nieuwe afzetmogelijkheden op de Europese markt voor distributietrucks.

Na de Optifuel Lab 2, het rijdende laboratoriu met twintig technologische innovaties, richt Renault Trucks zijn onderzoek nu op distributietrucks. Onlangs werd hiervoor het EDIT-project gelanceerd (Efficient Distribution Truck) op basis van de Renault Trucks D Wide. Dit samenwerkingsproject voert Renault Trucks uit met zes partners: Valeo, Lamberet, Michelin, BeNomad, INSA de Lyon (LamCoS), IFSTTAR (LICIT). Het project is gekwalificeerd door innovatiecluster LUTB (Lyon Urban Truck and Bus: personen- en goederentransport in stedelijke omgeving) en ontvangt financiële ondersteuning van het fonds FUI Régions (project op basis van unieke interministeriële fondsen).

Allereerst wordt de aerodynamica van truck en opbouw aangepakt. Vervolgens wordt het prototype uitgerust met een micro-hybride-systeem met laag voltage, dat een deel van de remenergie via een elektrisch omkeerbare voorziening terugwint. Deze voorziening drijft hulpsystemen aan met de teruggewonnen energie en kan de verbrandingsmotor ad hoc ondersteunen. Verder wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een nieuw rijhulpsysteem. Hierbij geven lampjes in drie kleuren een eventuele statusverandering weer, waarmee het snelheidsprofiel voor een minimaal verbruik wordt aangegeven. Ook zal het systeem de chauffeur in staat stellen de zuinigste route voor zijn truck te kiezen. Tenslotte worden er nieuwe banden met een verlaagde rolweerstand op het prototype getest. 

DEEL HET