Scania verbijsterd over kabinetsbesluit inzake LNG accijns

Tijdens een bijeenkomst bij Scania in Zwolle gisteren, bleek dat de directie van Scania Benelux verbijsterd is over het niet verlengen van de accijnsregeling rond LNG. "Afgesproken werd destijds dat die regeling vijf jaar zou gelden. Nu, met tal van klimaatakkoorden en doelstellingen op zak, zet het kabinet een streep door een regeling die juist vruchten begon af te werpen", aldus Scania in een reactie.

De truck-importeur zegt een brief te hebben gestuurd naar de staatssecretaris en meldt in navolging van RAI Vereniging dat kamervragen zijn gesteld. "Willen we de transitie doorzetten zoals die in Parijs is afgesproken, dan is LNG hierin een belangrijke stap", zegt Janko van der Baan van Scania Benelux. "Nu stoppen met het stimuleren van dit project is niet realistisch. LNG heeft een wat langere adem nodig, dat heeft de markt duidelijk laten zien. De komst van tankstations en van een deugdelijk aanbod aan LNG trucks is nu in een verder gevorderd stadium, maar nog zeker niet daar waar het moet zijn. D|at is namelijk het moment dat Bio-LNG op grote schaal beschikbaar is en er enkele duizenden trucks mee bediend kunnen worden", zegt Van der Baan.

Hij voegt eraan toe dat in de landen om ons heen, LNG nu ook in opkomst is. "In België worden nu ook tankstations gerealiseerd. In Duitsland is LNG de eerstkomende twee jaar vrijgesteld van maut, hetgeen tot flinke orders voor Scania heeft geleid. Qua orders zin we dat onze buurlanden druk doende zijn om Nederland in te halen wat betreft het verkochte aantal LNG trucks."

DEEL HET