Shell, Renewi en Nordsol komen over een jaar met Bio-LNG

Renewi, Nordsol en Shell beginnen een strategische samenwerking in het gezamenlijk produceren van bio-LNG. Deze samenwerking sluit de cirkel van organisch afval tot een brandstof voor lange-afstandtransport, zeggen betrokkenen.

Renewi zamelt in heel Nederland organisch afval in bij onder andere retail en horeca, waarna dit wordt omgezet in biogas. Een deel van dit gas gaat Renewi leveren aan Nordsol voor de productie van bio-LNG. Nordsol heeft bewezen processen geïntegreerd en geoptimaliseerd tot een compacte installatie waarmee het biogas wordt omgezet naar bio-LNG. De Nordsol-technologie maakt het mogelijk om bio-LNG lokaal te produceren tegen een betaalbare prijs. Shell, een investeerder in Nordsol via Shell Ventures, zal de bio-LNG vervoeren naar nabijgelegen Shell LNG-stations om klanten te voorzien van bio-LNG en hen te helpen hun CO2-voetafdruk te verkleinen.

Renewi, Nordsol en Shell hebben een overeenkomst gesloten voor de bouw van een Nordsol-installatie op een Renewi-locatie. De installatie zal naar verwachting halverwege volgend jaar de eerste bio-LNG produceren. Deze aankondiging loopt dus nog flink op de zaken vooruit.

Routekaart Groen Gas

Bio-LNG is volgens Shell het duurzame alternatief voor diesel en speelt volgens het bedrijf een belangrijke rol om lange-afstandtransport CO2-neutraal te maken. In de Routekaart Groen Gas onderstreept minister Wiebes de waardevolle rol die biobrandstoffen in de energietransitie kunnen spelen, zegt Shell.

DEEL HET