Snellaadplein voor e-trucks langs A15

Op het terrein van AVRI, gelegen aan de A15 nabij de afslag Geldermalsen, wordt binnenkort een uniek en vernieuwend snellaadplein voor zwaar materieel en vrachtwagens aangelegd. Dura Vermeer, Ploegam, Van Oord  en Betuwewind ontwikkelen samen dit plein onder de naam WattHub.

De voorbereidingen voor het laadplein gaan in februari van start; eind april is het operationeel, zeggen de betrokken partijen. Het laadplein ligt onder de windmolens en tussen de zonnepanelen en wordt voorzien van duurzame stroom van Betuwewind.

Aanleiding voor dit laadplein is het project Dijkversterking Tiel-Waardenburg, uitgevoerd door Dura Vermeer, Ploegam en Van Oord, voor deze gelegenheid samenwerkend in het consortium Mekante Diek. De ambitie is om de dijkverzwaring volledig emissievrij uit te voeren. Dergelijke snellaadpleinen voor groot materieel en vrachtwagens bestaan nog niet en daarom hebben de bedrijven de handen ineengeslagen om dit zelf te ontwikkelen.  

Met 39 laadpalen en een planningssysteem is er volgens betrokkenen altijd voldoende laadmogelijkheid en zekerheid om te kunnen laden op het gereserveerde tijdslot. Daarnaast krijgt het laadplein een laadvermogen tot 600 kW per oplaadpunt, deze laadsnelheid is nog nergens anders in Nederland toegepast.

'Het project Mekante Diek heeft de ambitie volledig emissievrij te werken, zonder het laadplein “WattHub” had dit niet gekund. Heel mooi om te zien dat wij als project niet alleen een veiligere dijk achterlaten, maar ook een snellaadplein voor zwaar materieel welke net als de dijk voor iedereen toegankelijk is', aldus Tom Rensen, realisatiemanager combinatie Mekante Diek.

DEEL HET