Stimuleringsregeling LNG geheractiveerd

Het Ministerie van I&W heeft vandaag de details bekendgemaakt van de nieuwe stimuleringsregeling LNG. Dat gebeurde op Transport Compleet in Hardenberg. De hoofdlijn betreft een teruggaafregeling van accijns die 125 euro per ton bedraagt, oftewel 12,5 cent per kilo.

De regeling kent een terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 en de looptijd van de regeling wordt drie jaar, dus tot en met 2021. Op dit moment worden de juridische kaders afgebakend en wordt bekeken hoe de regeling aansluit op Europese regels. Interessant is dat eveneens wordt bekeken wat er gaat gebeuren met Bio-LNG. De suggestie werd gewekt, niet door het Ministerie, dat er voor Bio-LNG een mogelijk nog wat aantrekkelijker regeling opgetuigd gaat worden. 

RED2

‘RED’ staat voor Renewable Energy Directory, waarin is vastgesteld dat 14% van de gebruikte brandstoffen in transport hernieuwbaar moet zijn. Deze regeling gaat uiterlijk 30 juni 2021 in en laat de keuze aan lidstaten in hoeverre daarbij op CO2 reductie gestuurd wordt.

DEEL HET