TNO/TvdT positief over alternatieve aandrijvingen

In opdracht van Truck van de Toekomst (TvdT) heeft TNO een rapport opgesteld dat ingaat op de vraag hoe economisch haalbaar alternatieve aandrijvingen zijn. TNO baseerde zijn onderzoek op interviews bij 34 transportbedrijven.

Uit tien afgeronde subsidieprojecten, uitgevoerd tussen 2010 en 2014 door 34 transportbedrijven, blijkt dat er goede kansen liggen voor hybride aandrijving en aardgas als alternatieven voor motorbrandstof. Ondanks de lage dieselprijs op dit moment wordt voor met name monofuel LNG-voertuigen de businesscase steeds positiever. Dit is één van de conclusies in het rapport ‘Brandstofbesparing en CO2-reductie anno 2016’. Dit rapport is opgesteld door TNO voor het programma Truck van de Toekomst.

In het programma zijn marktrijpe brandstofbesparende maatregelen gedemonstreerd en zijn projecten gesubsidieerd bij een brede selectie transportbedrijven. De subsidieprojecten waren gericht op het opdoen van ervaring in de praktijk met alternatieven voor diesel bij vrachtauto’s, zoals rijden op monofuel LNG en CNG, dual fuel LNG en CNG en rijden met hybride vrachtauto’s. De potentiële CO2-reductie, de business case en de ervaringen van gebruikers in de praktijk zijn geëvalueerd. Door het verspreiden van deze kennis en adviezen kunnen transportbedrijven de kansen verzilveren om CO2, brandstof en daarmee geld te besparen.

Het MVO beleid van verladers en klanten en de eventuele voordelen (zoals ontheffing en verruimde venstertijden) die de vervoerder verkrijgt bij inzet van duurzame voertuigen helpen om een positieve business case te realiseren. Vervoerders verwachten met de in het project opgedane kennis beter voorbereid te zijn op de toekomst, waarin steeds strengere milieueisen zullen gelden en waarbij de opmars van milieuzones in binnensteden doorzet.

Het rapport ‘Brandstofbesparing en CO2-reductie anno 2016’ kunt u hier downloaden. Vandaag, 28 januari,  biedt Truck van de Toekomst het rapport aan aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en verladersorganisatie EVO. 

DEEL HET