TNO verbetert platooningtechniek

Het EcoTwin consortium van TNO, DAF, NXP en Ricardo zegt technisch te hebben bewezen dat Truck Platooning op de openbare weg is toe te passen. De techniek maakt het volgens betrokkenen nu mogelijk om veilig met pelotons van tenminste drie vrachtwagens geautomatiseerd, en door datacommunicatie onderling met elkaar verbonden, op slechts 0,3 seconden afstand van elkaar te rijden.  Tot nu toe hield Rijkswaterstaat 0,8 seconde aan.

Met deze mijlpaal is volgens betrokkenen platooning klaar om samen met truckfabrikanten, dienstverleners, onderzoekers, overheden en verzekeraars te gaan testen op de openbare weg. Truck Platooning heeft volgens TNO duidelijke voordelen:  brandstofbesparing, vermindering CO2-emissies, verbetering verkeersveiligheid en betere doorstroming van het verkeer. Daarnaast maakt het volgens de onderzoekers nieuwe businesscases mogelijk, voor het efficiënt inzetten van logistieke processen en daarmee besparen van kosten.

"De hedendaagse logistiek en het wegverkeer vragen om een innovatieve, veilige en intelligente manier van goederenvervoer. Europa loopt wereldwijd voorop met Truck Platooning", aldus TNO. TNO en Rijkswaterstaat hebben in april 2016 de Visie Platooning 2025 opgesteld. Overleg met vijftien verschillende stakeholders uit het European Truck Platooning-netwerk, heeft geleid tot een heldere visie op de toekomst. De partners van EcoTwin achten de tijd nu rijp deze visie in de praktijk in te vullen.

In het EcoTwin innovatieproject van TNO, DAF, NXP en Ricardo is volgens TNO een grote stap gezet in de manier waarop voertuigen met elkaar communiceren, waarop ze reageren op de sensoren (radar, camera’s en voertuig-voertuig communicatie ‘V2V’) en op de manier waarop de voertuig- en de platooning controls samenhangen. De afstand tussen de trucks kan daarbij worden beperkt tot 0,3 seconden, zonder dat de veiligheid van de chauffeurs en het overige verkeer in gevaar is.

Daan de Cloe, Director Mobility & Logistics bij TNO: “De volgafstand is nu dermate kort geworden dat het platooning-systeem alle beslissingen moet en kan nemen én dat moet blijven doen als er iets afwijkends gebeurt. Om het volledige potentieel van vrachtwagens te benutten is het van essentieel belang om op minimaal volgende afstanden te rijden, terwijl onder alle omstandigheden comfort en veiligheid is gegarandeerd. We willen er samen met de verschillende partners voor zorgen dat het in 2020 technologisch en wettelijk mogelijk is om Truck Platooning op grote schaal toe te passen.”  

DEEL HET