Voorstel voor hogere gewichten elektrische vrachtwagens

CLEPA, de Europese organisatie voor leveranciers van auto-onderdelen, heeft een voorstel ingediend bij de Europese Unie om hogere gewichten toe te staan voor elektrische vrachtwagens.

De transitie naar elektrische vrachtwagens schiet nog niet heel erg op in Europa. Hier zijn meerdere oorzaken voor, waaronder het toegestane laadgewicht. Om voldoende bereik te halen moet een elektrische vrachtwagen heel wat accu’s meenemen. Die zijn zwaar en dat is een probleem. Meer accu’s betekent dat de combinatie minder gewicht mag meenemen.

De Europese organisatie van leveranciers van onderdelen CLEPA ziet dit probleem ook. Daarom heeft het nu een voorstel ingediend bij de Europese Unie. Het Europees Parlement kijkt morgen namelijk naar aanpassing van de regels voor toegestane gewichten van elektrische vrachtwagens. Volgens de EU kan dit helpen om de transitie naar duurzaam vervoer te versnellen.

In het voorstel worden vijf aanpassingen genoemd:
– De toegestane aslasten voor elektrische vrachtwagens moeten met 4 ton worden verhoogd. Dit is voor de hele combinatie, dus ook de trailer
– Het toegestane totaalgewicht van een elektrische vrachtwagen moet met 4 ton worden verhoogd
– Er moet een nieuwe uitzonderingsregeling komen voor milieuvriendelijke technieken op dieselvrachtwagens, zoals e-trailers en uitstootvrije koelinstallaties
– De geldigheid van de regels wordt uitgebreid tot 2039
– Er moet een duidelijke definitie komen van trailers, e-trailers en e-trailer technologie zijn

De voorstellen maken niet alleen ruimte voor elektrische vrachtwagens, maar ook nieuwe technieken op trailers. Op dit moment zijn aangedreven trailers in Nederland nog niet toegestaan, ook al rijden ze wel rond. In de landen om ons heen mogen ze al wel de weg op. Door duidelijkheid te scheppen over wat een e-trailer is, kunnen er duidelijke regels gemaakt worden.

Ook de uitzonderingsregel voor andere milieuvriendelijke technieken is opvallend. Het kunnen toepassen van een uitstootvrije koelinstallatie of e-trailer moet niet afhankelijk zijn van de trekker die voor de combinatie hangt, vindt CLEPA. Op deze manier hoopt de organisatie ook de ontwikkelingen hiervan te stimuleren.

DEEL HET