'Waarom elektrisch wint van de brandstofcel'

Lobbygroep Transport & Environment mengt zich in de discussie over welke aandrijflijn beter is: de brandstofcel of de batterij elektrische. Het antwoord is volgens de instantie duidelijk. 

In het 'well-to-tank' verhaal heeft de batterij elektrische aandrijving al een voorsprong, mits met 100% hernieuwbare energie wordt gewerkt. Dit is in Nederland nu nog zeker niet het geval. Die voorsprong wordt veroorzaakt door energieverlies bij de elektrolyse, en nog eens bij het opslaan van de energie. De efficiency van de brandstofcel is dan al gehalveerd, zegt Transport & Environment. . 

Kijken we naar het tank-to-wheel verhaal, dan kost de omzetting van waterstof naar elektriciteit weer veel energie. De batterij elektrische auto verliest ook energie, maar volgens de lobby instantie, in veel kleinere hoeveelheden. Daardoor heeft de batterij elektrische aandrijflijn een efficiency van 73%, tegen slechts 22% voor de brandstofcel. 

  

DEEL HET