Waterstoftankstation gepland in Botlekgebied

Air Products, Schenk Tanktransport en TNO werken samen in het ‘Clean Hydrogen and Road Transport Project’ (CH2aRT), waarin waterstofvrachtwagens en een openbaar waterstoftankstation worden ontwikkeld.

Het project richt zich op waterstoftoepassing in zwaar wegtransport en krijgt subsidie van de regeling DKTi transport (Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in Transport) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Botlekgebied, bij A15

Voor dit project wordt door genoemde partijen samengewerkt met het Havenbedrijf Rotterdam om het grootste waterstoftankstation in Nederland te realiseren alsmede in eerste instantie drie emissievrije vrachtwagens van Air Products, De verwachting is dat dit waterstoftankstation in het Botlek-gebied gerealiseerd gaat worden, om vlak bij de A15. Schenk en andere early adopters in het Rotterdamse havengebied van waterstof te voorzien. Air Products zal het tankstation exploiteren en de groene waterstof leveren. Schenk zet de waterstofvrachtwagens in voor zijn dagelijkse logistieke werkzaamheden. Het project wordt gevolgd door TNO en de verkregen inzichten worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling en toepassing van waterstof in het zware wegtransport. 

Versnellen

De toegewezen DKTI-transport subsidie is bedoeld ter ondersteuning van projecten voor duurzaam transport. De subsidie is in het leven geroepen om deze duurzame innovaties in de transportsector te versnellen. Het project draagt ook bij aan de ambities van HyTrucks, een internationaal consortium van verschillende partijen, die waterstof in het zwaar wegtransport tegen 2025 op grote schaal willen uitrollen met duizend vrachtwagens op waterstof in de driehoek Rotterdam, Noordrijn-Westfalen en Antwerpen. Naast Air Products telt dit consortium onder meer havenbedrijven, transportbedrijven, exploitanten van tankstations en truck-producenten, die werken met een intentieverklaring.

DEEL HET