Wereldbank: stop met brandstofsubsidies

De Wereldbank wil af van een uitgebreid stelsel van subsidies van 500 miljard dollar om maar olie gas en kolen te blijven gebruiken. De Wereldbank komt met de stellingname op een moment dat de olieprijs zich al geruime tijd op een historisch laag niveau bevindt.

Volgens de bank is dit het moment om de subsidies af te schaffen. Nederland is het hier mee eens. Inia en Indonesië zetten intussen stappen om de subsidies af te bouwen. De bank wil de subsidies afbouwen en zo inkomensongelijkheid verminderen, economische groei aanwakkeren en het milieu een dienst bewijzen. Slechts drie procent van de bevolking in arme landen zou volgens de bank profiteren van de subsidies.

Olie-exporterende landen zoals Nigeria, Indonesië en Venezuela verliezen volgens berekeningen van de Wereldbank door de subsidies 3 procent van hun groei. Als het geld dat nu naar energiesubsidies gaat, zou worden gebruikt om te investeren in wegen of hogere uitkeringen aan de allerarmsten zouden de economische baten veel groter zijn.

Daarnaast leidt de subsidiëring tot extra CO2-uitstoot. Het Internationaal Energie Agentschap rekende onlangs voor dat het afschaffen van alle brandstofsubsidies de CO2-uitstoot in 2020 met 7 procent zou verminderen. Ter vergelijking: dat is ongeveer de huidige uitstoot van de landen van de Europese Unie.

DEEL HET