Wim Roks: 'Euro 6 vrijwel even schoon als elektrisch'

Tijdens het Eerste Nationaal Transportcongres, gehouden in Bunnik, legde fleetmanager Wim Roks van Simon Loos uit dat de truck-industrie de stap van Euro 5 naar Euro 6 veel beter had moeten uitleggen.

"De stappen van Euro 4 naar 5 en daarvoor zijn veel kleiner geweest dan de stap van Euro 5 naar Euro 6. Ten onrechte denken betrokkenen dat het zomaar een norm is, maar de diesel die aan Euro 6 voldoet, stoot echt nauwelijks nog iets uit. De slechte naam van de diesel is in mijn ogen niet terecht, overheden en milieu-organisaties zouden zich moeten realiseren dat het verschil tussen diesel volgens Euro 6 en een alternatief, kleiner is dan men denkt."

Roks liet zien dat de fijnstofproductie van een truck die in de stad rijdt voor  85%, wordt veroorzaakt door de banden. "De resterende 15% komt van de uitlaat. Dan heb ik het over Euro 6." Hij zegt dat wanneer overheden een grote reductie willen behalen in broeikasgasuitstoot, het effectiever is om bij de veeteelt de methaangasproductie af te vangen. "Methaan is een broeikasgas dat een veel groter nadelig effect op het milieu heeft, het scheelt een factor 25."

Simon Loos, legde Roks uit, heeft nu twee jaar praktijkervaring met elektrische trucks. Wat hem naast grotere bandenslijtage opvalt, is dat laadinfrastructuur nog peperduur is en niet al te betrouwbaar. Het weerhoudt Simon Loos niet van verdere inzet van dit type truck. 

DEEL HET