ACEA en milieu-organisatie pleiten voor duizenden laadpalen

In een gezamenlijk persbericht van ACEA en milieu-organisatie Transport & Environment bepleiten zij voor het realiseren van tenminste 11.000 laadpunten voor elektrische trucks die in 2025 gerealiseerd moeten zijn. Verder stellen zij dat er in 2030 42.000 van zulke oplaadpunten moeten zijn.

Partijen zeggen te beseffen dat dit ambitieuze doelstellingen zijn, omdat er nu nog vrijwel geen oplaadpunten zijn.  Maar dit doel is noodzakelijk om de door de EU geformuleerde klimaatdoelstellingen in het kader van de Green Deal te halen. Naast oplaadpunten, moeten er volgens ACEA en T&E ook 300 waterstof tankstations voor 2025 gerealiseerd worden. Dat aantal moet richting 2030 meer dan verdrievoudigen naar duizend.

Speciale plekken

Het opladen van en tanken van trucks met alternatieve aandrijvingen vereisen speciale plekken en locaties voor zulke vrachtwagens, alsmede een speciale infrastructuur om om te kunnen gaan met hoge elektrische vermogens. De partijen vragen de Europese Commissie om hier beleid op te ontwikkelen. “Vooraleer vervoerders onzekerheid hebben over de mate waarin hun dieselloze voertuig kan worden opgeladen dan wel bijgetankt, moet er zekerheid komen over een infrastructuur van oplaadpunten en tankstations”, aldus ACEA en T&E.  

DEEL HET