ING: 'Doorbraak trucks op alternatieve brandstoffen'

Overheid en opdrachtgevers vragen meer duurzaamheid van wegtransporteurs. Na jarenlange focus op verbetering van de luchtkwaliteit ligt de prioriteit nu bij beperking van CO2-uitstoot. Dat meldt iNG Bank in de nieuwste assetvisie over de Nederlandse truck- en trailermarkt. De rek is er met besparing op diesel nog niet uit, zegt ING, maar toekomstige doelstellingen zijn niet haalbaar zonder inzet van alternatieve brandstoffen. ING Economisch Bureau verwacht hierdoor een groei van het verkoopaandeel van deze trucks van minder dan 1% nu naar 15 à 20% in 2025.

Vervanging van oude trucks kan het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot nog met 10% verminderen. Ook voor zuiniger rijden zijn er nog mogelijkheden. Met aanpassing van het rijgedrag, slimmere logistieke planning en inzet van techniek is eveneens een besparing van minimaal 10% voor de totale vloot mogelijk. De directe win-win-situatie maakt brandstofefficiëntie voor transporteurs aantrekkelijk.

Voor sterkere afbouw van CO2-uitstoot zijn alternatieven nodig. Zeker als de reductiedoelstelling van 60% in 2050 wordt aangescherpt en de verwachte toename van transport wordt ingecalculeerd. Met een huidig marktaandeel van minder dan 1% kan de groei van alternatieve brandstoffen dan ook niet uitblijven. Onder invloed van grote opdrachtgevers als Albert Heijn breidt de belangstelling zich uit, al zijn transporteurs zelf vaak nog terughoudend. 

Naast bijmengen van biodiesel is LNG in de komende tien jaar de meest voor de hand liggende alternatieve brandstof voor breed inzetbare trucks. Michiel Bremmers, Senior Asset specialist trucks en trailers: “De CO2-winst van LNG is bescheiden, maar overschakeling naar biogas wordt daarna veel makkelijker. Daar zit de grote winst. Elektrisch heeft voor lichter vervoer in en om de steden potentieel”.

De schaalvergroting van alternatieve brandstoffen zal niet van het ene op het andere jaar gebeuren. Toch ligt geleidelijke groei naar 15%-20% van de afzet en 5-10% van het park in 2025 in de lijn der verwachting. Vooral na 2020 treedt versnelling van de vraag naar alternatieve brandstoffen op.

 

 

DEEL HET