Koning opent eerste bio-LNG fabriek in ons land

Met een druk op de knop heeft koning Willem-Alexander vandaag de eerste bio-LNG-installatie van Nederland officieel in gebruik genomen. Initiatiefnemers Nordsol, Renewi en Shell zetten met deze primeur een volgende stap in verduurzaming van het zware wegtransport. De nieuwe installatie produceert naar verwachting zo’n 3,4 kiloton bio-LNG per jaar waarmee het de uitstoot van ruim 14,3 kiloton fossiele CO2 voorkomt. Dit is genoeg voor 13 miljoen wegkilometers.

Bio-LNG wordt gemaakt van organisch afval, niet uit fossiele bronnen. Daardoor biedt bio-LNG volgens Shell en Renewi de mogelijkheid om op korte termijn de CO2-uitstoot te verminderen. Vergeleken met diesel heeft de brandstook een lagere uitstoot van stikstof en zorgt de schonere verbranding ervoor dat er nauwelijks fijnstof wordt uitgestoten, zeggen de betrokken partijen. Daarbij kan bio-LNG ook worden gebruikt in bestaande LNG-motoren en kan voor opslag en distributie gebruik worden gemaakt van het groeiende netwerk van LNG-tankstations in Nederland en in de rest van Europa.

Circulaire samenwerking

De bio-LNG-installatie van Nordsol is gebouwd op het terrein van Renewi in Amsterdam Westpoort. De bio-LNG installatie is deels door de EU gesubsidieerd (20 procent) in het kader van haar strategie om de CO2-uitstoot in het wegvervoer te verminderen. De drie initiatiefnemers hebben elk een eigen rol in de productie van de biobrandstof. Renewi haalt in heel Nederland organisch afval op, zoals producten van supermarkten die over de datum zijn. Vervolgens verwerkt de recycler het afval en zet het in de eigen vergisters om in biogas. De nieuwe bio-LNG-installatie van Nordsol werkt het biogas op tot bio-LNG. Shell levert deze bio-LNG aan haar klanten op haar LNG-tankstations in Nederland. Daarnaast wordt tijdens de productie van bio-LNG CO2 uit het biogas verwijderd en vloeibaar gemaakt voor hergebruik in kassen.

“De inzet van slimme, energie-efficiënte technologie vormt de basis voor een lokale, circulaire economie en een gezonde business case”, zegt Jerom van Roosmalen, CEO bij Nordsol. In Nederland staan ongeveer 260 ‘traditionele’ biogasinstallaties, waarvan de meeste geschikt te maken zijn voor de productie van bio-LNG. Met de technologie die is toegepast bij de biogasinstallatie van Renewi in Amsterdam kan ook bio-LNG op vele andere plaatsen in het land worden geproduceerd.”

Tien keer zoveel

De beschikbare hoeveelheid bio-LNG zal door de bouw van nieuwe installaties in de komende vier jaar minimaal vertienvoudigen, verwachten de partijen. “Samenwerking van partners in de keten levert concrete resultaten op”, stelt Otto de Bont, CEO Renewi. “Dit past bij onze visie op ‘Waste no More” en sluit aan bij het streven om het voortouw te nemen in het produceren van secundaire grondstoffen uit afvalstromen. Door ook zelf op bio-LNG te gaan rijden bij de inzameling van deze afvalstoffen, sluit Renewi de cirkel.”

Marjan van Loon, President-Directeur Shell Nederland: “Shell wil haar klanten helpen te verduurzamen en investeert volop in de energietransitie. Hierbij werken we samen met partners, zoals Renewi en Nordsol. Bio-LNG is een volgende stap in het duurzamer maken van de transportsector. Dankzij deze samenwerking kunnen we onze klanten in de logistieke sector een schoner alternatief bieden, beginnend met zwaar wegvervoer en, op termijn, ook in de scheepvaart.”

 

DEEL HET