Veel meer LNG trucks verkocht in Duitsland

Volgens cijfers van het Duitse ministerie, worden er sinds het tweede kwartaal veel meer LNG trucks in Duitsland verkocht. Een gevolg van diverse stimulerende maatregelen.

Zo kan een vervoerder die een LNG-truck koopt, rekenen op een subsidie van 12.000 euro. Hier komt nog bij dat er twee jaar mautvrij gereden mag worden op Duitse wegen. Een en ander heeft tot gevolg gehad dat er inmiddels zo’n duizend trucks zijn verkocht die op LNG rijden. Nog eens 340 trucks werden verkocht met een CNG-aandrijflijn. Het aantal verkochte elektrisch aangedreven trucks, die eveneens twee jaar zijn vrijgesteld van de maut, bedraagt niet meer dan 57 stuks tot nu toe. Verwacht wordt dat de stimuleringsprogramma’s voorlopig nog actief blijven. Hiervoor was aanvankelijk tien miljoen euro beschikbaar, maar dit bedrag is verdubbeld naar 20 miljoen euro. 

DEEL HET