ACEA: 'Integreer aanpak CO2 reductie'

De ACEA, de vertegenwoordiger van de truck industrie in Brussel, heeft maar weer eens benadrukt dat de truck-industrie wellicht de mooiste en schoonste trucks kan bouwen, maar dat een serieuze reductie van CO2-uitstoot alleen gerealiseerd kan worden wanneer transportondernemers dit doel geïntegreerd aanpakken.

Daarmee bedoelt de Commissie dat ook de trailer, de banden de brandstof en niet te vergeten de rijstijl van de chauffeur, ook geoptimaliseerd moeten worden. Door een geïntegreerde aanpak kan de CO2 reductie van het truckpark jaarlijks met 3,5% dalen, in de ogen van de ACEA een verdubbeling van er nu gebeurt. ''Nu zie je dat transportondernemers kiezen voor geleidelijke CO2 reductie door de instroom van nieuwe, schonere trucks en dat is het dan. Maar door geïntegreerd te werk te gaan, worden de oudere trucks in het wagenpark ook efficiënter waar het op CO2-uitstoot aankomt'', zegt ACEA.

De uitspraken werden gedaan namens de ACEA door Martin Lundstedt, de topman die recentelijk door  Volvo bij Scania was weggekocht. 

DEEL HET