Breda en Brabant starten waterstofproject

Tien huisvuilauto's en tien bussen aangedreven door waterstof. Dat is wat de gemeente Breda en de provincie hebben afgesproken. Rond 2020 moeten ze alle 20 rond rijden. 

De gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant streven ernaar om in 2019 twintig bussen en huisvuilauto's op een waterstof-elektrische aandrijving te laten rijden. Daartoe wordt ook een waterstoftankstation gerealiseerd. Hiertoe hebben berokkenen deze maand een verklaring getekend.

De komende maanden wordt een projectplan en bijbehorende businesscase uitgewerkt, waarbij het doel is om voldoende (subsidie)gelden veilig te stellen. Breda neemt hiervoor ook deel in het Europese project REVIVE om als proef twee waterstofaangedreven vuilnisauto’s ingezet te krijgen met de ambitie om dit uit te breiden tot tien.

Binnen het Europese project Waterstofregio 2.0 (Interreg) heeft PitPoint samen met WaterstofNet een subsidie gekregen voor de realisatie van een waterstoftankstation. Breda heeft de samenwerking met deze partijen gezocht: levering van waterstof aan de vuilnisauto’s enerzijds en afname van waterstof voor PitPoint anderzijds. Naar een geschikte locatie wordt momenteel gezocht. Nog voor de zomer wordt een definitief besluit genomen of de waterstofaangedreven bussen en vuilniswagens besteld kunnen worden. Doel is dat de vuilniswagens medio 2019 en de bussen medio 2020 kunnen gaan rijden.

DEEL HET