CO2 concentratie doorbreekt 400ppm grens

In de maand maart lag de gemiddelde CO2-concentratie wereldwijd op 400.83 ppm, volgens (NOAA). Het instituut heeft wereldwijd sensoren waarmee het al enkele decennia metingen uitvoert.

Om de opwarming van de aarde te beperken tot 2°C moet de CO2-concentratie in de atmosfeer beperkt blijven tot 450 ppm, volgens veel wetenschappers en instituten waaronder het Internationaal Energie Agentschap. De 2°C-doelstelling wordt aangehouden als de grens waarop er 50% kans is dat klimaatverandering geen catastrofale gevolgen zal hebben voor de wereld zoals wij die kennen.

Concentraties van boven de 400 ppm zijn eerder gemeten maar het ging altijd om lokale metingen of kortere tijdspannen. Het is voor het eerst dat het wereldwijd gemiddelde een maand boven de 400 uitkomt.

De 400 grens is eerder een psychologische dan een wetenschappelijke grens, rapporteert een Britse kenniswebsite voor klimaat- en energiebeleid. Het nieuwe record zal op zichzelf niet leiden tot versnelde klimaatverandering, ook was het onvermijdelijk dat het zou gebeuren. Het toont vooral aan hoe hard de wereld hard op weg is de 2°C-grens te breken.

‘Dit benadrukt het feit dat het verbranden van fossiele brandstoffen door de mensheid tot gevolg heeft gehad dat CO2-concentraties zijn gestegen met meer dan 120 ppm sinds de pre-industriele tijd. […] De helft van die stijging heeft plaatsgevonden sinds 1980′, aldus professor Richard Allan van de University of Reading.

DEEL HET