Europees Parlement: uitstoot CO2 wordt duurder

Begin juni werd er al over vergaderd, maar nu zijn partijen in het Europees Parlement het eens geworden over een ETS, European Trade System, dat de uitstoot van CO2 duurder maakt, ook in het wegvervoer.

Op deze manier willen de Europarlementariërs transportbedrijven stimuleren om sneller over te stappen op trucks die nauwelijks of liefst geen CO2 uitstoten. Zulke schone trucks worden vanzelf goedkoper wanneer het uitstoten van CO2 met steeds hogere bedragen moet worden afgekocht.

Rusland

De versnelde invoering van deze regels, die al voorgesteld waren in het Fit for 55 programma, hebben verder tot doel om de afhankelijk van fossiele brandstoffen uit Rusland verder te verminderen.  Het effect zal volgens het Europees Parlement zijn dat de doelen van Fit for 55 eerder behaald zullen worden. Voor 2030 zou dan de uitstoot van broeikasgassen in Europa met 63% worden gereduceerd, dat was 61%.  

DEEL HET