Europees Parlement stemt in met wijziging Eurovignetrichtlijn

Het Europees Parlement heeft ermee ingestemd dat bij de tolheffing voor vrachtwagens op Europese wegen, de CO2-uitstoot leidend is voor de tariefsvaststelling.  Vol-elektrische voertuigen krijgen tot 2025 een vrijstelling.

Daarmee volgt Europa het voorbeeld van de Duitse mautregels. In Duitsland gold de Euro-uitlaatgasnorm als leidend, maar bij de komende Euro 7 norm is de verwachting dat ook daar de CO2-uitstoot leidend zal zijn. Bovendien wordt de heffing gebaseerd op afgelegde kilometers en dat is ook nieuw ten opzichte van het Eurovignet. De vrijstelling voor volledig elektrische voertuigen wordt na 2025 geleidelijk afgebouwd en de zwaarste categorie bestelauto’s, die van 3500-4250 kg krijgt voorlopig een uitzonderingspositie.

De vraag is nu in hoeverre Nederland de aanstaande vrachtwagenheffing afstemt op de nieuwe regels.

DEEL HET