Combex zet LNG Scania in voor natuurproject

Bij de aanleg van 'De Centrale As' door Friesland wordt er een faunapassage aangelegd bij Burgum. Logistiek dienstverlener Combex zet voor dat doel speciaal een LNG trekker in.

Het project 'De Centrale As' loopt door een unieke omgeving in Friesland. Door speciale aanpassingen ter bevordering van de natuur wil opdrachtgever Provincie Fryslan deze unieke omgeving bewaren. Eén van die aanpassingen is de aanleg van een faunapassage. Dit project wordt uitgevoerd door Friso Civiel met Houkesloot Prefab als eigen leverancier van betonelementen. Combex Bouwlogistiek verzorgt het vervoer van deze betonelementen vanuit Leeuwarden naar Burgum. In het gehele aanbestedingstraject is ingezet op duurzame toepassingen en CO2 reductie. Combex Bouwlogistiek zet om die reden speciaal een Scania LNG truck in.

Bij de keuze voor de inzet van de Scania LNG trekker spelen de te behalen CO₂-reductie en de beschikbaarheid van de modaliteit een belangrijke rol. In Leeuwarden is in 2015 een mobiel LNG tankstation geïnstalleerd. Dit sluit perfect aan op het te rijden traject. Scania biedt met Euro 6 LNG een duurzame transportoplossing. De truck is ook geschikt voor bio-LNG.

Combex Bouwlogistiek heeft al een jarenlange samenwerking met Scania-dealer Garage Rinsma B.V. Derhalve werd in het aanbestedingstraject ook overleg gepleegd over de meest geschikte vervoersoplossingen. Hieruit kwam naar voren dat LNG de meest gunstige resultaten zouden bieden.

Het project faunapassage kent meerdere bouwfasen. In vier fasen zullen de prefabelementen aangevoerd worden met behulp van de Scania LNG trekker. Eind 2016 moet het gehele project afgerond worden.

 

 

 

DEEL HET