Duitsers pleiten voor CO2 normering

In toenemende mate binden overheden de strijd aan met CO2 uitstoot. Het Duitse milieuministerie zint erop om te komen tot uitstootlimieten van CO2 voor bedrijfswagens. 

Deze discussie is een logisch vervolg op wat er moet gebeuren na Euro 6. sinds de invoering van Euro 6 is elk perspectief op verdere aanscherping van regels met betrekking tot uitstoot verstomd. Eerder maakten we op deze website melding van het Vecto-project, waarbij de Europese Commissie en de industrie proberen te komen tot een rekenmethode om de CO2 uitstoot van een truck vast te stellen. 

Volgens het Duitse milieuministerie veroorzaakten trucks in 2013 een uitstoot van 38,7 miljoen ton CO2. Bovendien groeide het wegvervoer in Duitsland in de periode 2000-2013 met 31 procent. Ondanks deze cijfers doet men de toch wat naïeve veronderstelling dat spoor en binnenvaart meer goederen voor hun rekening moeten nemen.

Het verkeer veroorzaakt negentien procent van alle broeikasgassen in Duitsland, wat overeenkomt met Europese cijfers. De uitstoot door het verkeer stijgt nog steeds, ondanks Euro 6. 

DEEL HET