EC legt CO2 grenswaarden op aan truckbouwers

De Europese Commissie heeft vandaag voorstellen gedaan om de uitstoot van CO2 door het wegvervoer met minimaal 15% te verlaagd te krijgen in 2025 ten opzichte van 2019. Het is voor het eerst dat zulke voorstellen worden gedaan.

De goed verstaander begrijpt dat dit een dito verlaging van het brandstofverbruik vereist. De EC stelt dat deze voorstellen een gevolg zijn van de klimaatakkoorden van Parijs. Voor 2030 moet de CO2 uitstoot ten opzichte van volgend jaar met 30% zijn afgenomen. De EC wijst erop, dat door de maatregelen trucks zuiniger zullen moeten worden hetgeen transportbedrijven besparingen tot 25.000 euro per jaar per truck oplevert over vijf jaar.  

De commissie wil verder dat het eenvoudiger wordt om meer aerodynamische hulpmiddelen op trucks toegelaten te krijgen, dat er een beter bandenlabel komt alsmede een actieplan om tot een accu of batterij 'ecosysteem' te komen waarbij er zo milieuvriendelijk en efficiënt mogelijk met deze energiedragers wordt omgegaan. 

De ACEA heeft zich verbolgen getoond over de voorstellen en suggereert dat de EC maar wat doet. Ze vindt de voorstellen 'veel te agressief' en ziet graag dat de voorgestelde uitstootreducties gehalveerd worden.  Dit, ondanks dat de truckindustrie met soortgelijke grenswaarden al jaren werkt in de VS en in Japan. 

DEEL HET