EU wil meer controle over CO2 uitstoot

Dit jaar worden de eerste wetsvoorstellen voor invoering van VECTO verwacht.  Maar eerst wil de Europese Commissie zich ervan verzekeren dat de truckindustrie ook daadwerkelijk vooruitgang boekt met het omlaag brengen van het brandstofverbruik en daarmee de CO2 uitstoot. Het alleen vaststellen van de uitstoot, zoals VECTO beoogt, is dan niet voldoende, zegt Brussel. Om die reden vraagt het Europees Parlement aan de Europese Commissie om voor 30 april aanstaande met bovengrenzen te komen aan toegestane CO2 uitstoot. 

Deze bovengrens wordt dan het vertrekpunt naar steeds lagere uitstootwaarden, als het aan het Europees Parlement ligt. Jaarlijks moeten landen de uitstoot melden aan Brussel. Met dit instrument wil Brussel bereiken dat er scherpere concurrentie komt tussen de truckfabrikanten en dat trucks steeds zuiniger worden en daardoor minder CO2 uitstoten. Eerste wetsvoorstellen ter invoering van VECTO worden in de loop van dit jaar verwacht. De Europese Commissie verwacht een afname van de uitstoot door deze maatregelen van 2,1 miljoen ton CO2. Daarmee komt de doelstelling, een afname van de uitstoot van 40% in 2030 ten opzichte van 1990, binnen handbereik, verwacht Brussel. 

DEEL HET