Euro7 normen kunnen de transitie vertragen

De Euro7 normen zoals die nu voor liggen in de EU zorgen voor een minimale reductie van NOx. Voor personenauto’s zou de reductie slechts 4% bedragen, voor bestelwagens en zware trucks 2%. Voor autobussen lijkt het effect van de strenge, kostbare nieuwe Euro7 eisen zelfs nihil te zijn volgens de Acea.

In een grafiek van de Acea waarin Euro6 en Euro7 vergeleken worden blijkt dat de nieuwe emissie eisen vrijwel geen effect hebben op de NOx uitstoot van het wegvervoer. En dat terwijl de invoering van Euro7 een enorme investering zou betekenen voor de fabrikanten. Er zijn aanzienlijke technische maatregelen nodig om te voldoen aan de nieuwe eisen.

Euro7 werkt vertragend voor de transitie

Volgens Karin Radström, CEO van Daimler Truck zou de invoering betekenen dat financiële middelen moeten worden aangewend die nu worden gebruikt voor de elektrificatie van trucks. Daarmee zou de invoering van Euro7 een vertraging kunnen betekenen voor de overgang naar klimaatneutrale transportoplossingen.

Euro7 zou volgens de EU worden ingevoerd vanaf 2025 voor auto’s en bestelwagens en vanaf 2027 voor zware bedrijfswagens.

 

DEEL HET