Europa: CO2-uitstoot leidend bij kilometerheffing

De Europese Commissie heeft onlangs niet alleen voorstellen gedaan om het wegvervoer in Europa eerlijker en socialer te maken, ook werd duidelijk dat Europa het wegvervoer verder wil verduurzamen door een pan Europese kilometerheffing voor te stellen die gebaseerd is op CO2 uitstoot.

De Europese Commissie stelt een kilometerheffing voor die met een voor heel Europa geldend tolkastje geregistreerd moet worden. Nu heeft elk land nog zijn eigen tolkastje, wat tot een volgeplakte voorruit leidt bij internationaal rijdende trucks. De toltarieven worden gebaseerd op CO2 uitstoot, en niet meer op de Euroklasse van de betreffende trucks, zoals we nu in veel landen zien en waar Duitsland destijds (2005) mee begon.  Hier komt het Vecto-CO2 meetsysteem bij kijken, wat van elke nieuw toegelaten truck op de Europese wegen, de CO2 uitstoot vaststelt. De Europese Commissie test dit systeem al geruime tijd met de industrie, en die tests zijn uitstekend verlopen.

De Commissie werkt nog aan grenswaarden voor Vecto, zoals dit ook in Japan en in de VS al is gebeurd. Verwacht dat de eerste Vecto wetsvoorstellen volgend jaar naar het parlement gestuurd kunnen worden.

Het Eurovignet, een eerste poging van Brussel om tot een pan-Europese wegenbelasting te komen, verdwijnt in 2023. Tal van landen hebben de regeling al eerder opgezegd, zoals vorig jaar België, en enkele jaren geleden Groot Brittannië en in 2003 natuurlijk Duitsland. Deze landen hebben zelf een tolsysteem ingevoerd. Alleen Nederland, Luxemburg, Zweden en Denemarken zijn nog echte Eurovignet-landen. 

DEEL HET