Kamer tegen gebruik palmolie en soja in biobrandstoffen

Vandaag stemde de Tweede Kamer tegen het gebruik van palmolie en soja in biobrandstoffen. In 2020 moeten brandstoffen voor 16,4% uit biobrandstoffen bestaan. Nu is dat nog 3,4%.

Door bestaande diesel en benzine aanzienlijk verder te vergroenen, kan Nederland in een keer de eis halen om 14% van het totale energieverbruik van ons land duurzaam te laten zijn. Vandaag stemde de Kamer in met het wetsvoorstel dat dit moet regelen. De Kamer is nog verder gegaan door te regelen wat wel en niet in de biobrandstof mag zitten. Daarmee neemt ons parlement een beschermende houding aan tegen regenwouden, die bedreigd worden door de steeds grootschaliger teelt van sojabonen en palmen. Stemt ook de rest van Europa in, en dat is de verwachting, dan gebruikt Europa straks, in 2021, 46% minder palmolie.

Groener

Deze gang van zaken is volgens betrokkenen nodig omdat de grootschalige inzet van elektrisch aangedreven of brandstofcel voertuigen niet zo snel gaat als nodig is om aan Europese duurzaamheidseisen te voldoen  waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd. Zoals bekend is Nederland nog lang niet zover als de meeste Europese lidstaten in de toepassing van hernieuwbare energie. Vandaag is een belangrijke stap gezet om die achterstand in te lopen. 

DEEL HET