Nieuwe DKTI-subsidieregeling voor zero-emissie trucks

Dit najaar komt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met de nieuwe DKTI-subsidieregeling naar buiten. Belangrijk verschil met de vorige DKTI-regelingen is dat het naast innovatie nu ook gaat om ‘learning by using’. Dat meldt TLN.

Ondernemers kunnen hiermee subsidie aanvragen om elektrische trucks en/of laadinfra in gebruik te nemen. Daarmee geeft de RVO invulling aan de veelgehoorde wens van subsidie voor opschaling van het aantal klimaatvriendelijke vrachtauto’s, zegt TLN.

Voor de nieuwe DKTI-regeling geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Het is dus belangrijk om niet af te wachten totdat de regeling wordt gepubliceerd maar om juist hierop voor te sorteren, zegt TLN. Ondernemers die de voorbereiding van tevoren doen, maken daardoor meer kans op toekenning van de gevraagde subsidie nadat de regeling is opgesteld.

DEEL HET