Nijmegen wil milieuzone voor hele gemeente

In een zoektocht naar schonere stadslucht bekijkt de gemeente Nijmegen de mogelijkheden om de milieuzone in de stad te laten gelden voor de gehele gemeente en niet allen voor de binnenstad. Die veel grotere milieuzone zou in 2022 moeten ingaan.

Nijmegen wil ook de scheepvaart in de milieumaatregelen betrekken. Volgens de gemeente stoten de talrijke schepen die de stad passeren evenveel schadelijke stoffen uit als alle auto's en vrachtauto's op de weg.  

De gemeenteraad van Nijmegen stelde in oktober 2016 een zogeheten roetreductienorm vast. Deze roetreductienorm houdt een vermindering van roet in van 40 procent in 2022 ten opzichte van 2014. Om deze eis te halen, komt de gemeente met extra maatregelen om in 2022 aan die roetreductienorm te voldoen. 

DEEL HET