Siemens, Maersk en Unilever bepleiten zero-emissie trucks

Meer dan veertig grote bedrijven, waaronder Siemens, Maersk en Unilever, hebben een gezamenlijke brief aan de Europese Unie geschreven waarin ze de Europese Unie ertoe oproepen om vanaf 2035 alleen nog zero-emissie trucks toe te staan.

Ook wil de groep dat de EU nog sneller de uitstoot van CO2 reduceert dan nu is afgesproken. In 2030 zouden vrachtwagens 65% minder CO2 moeten uitstoten, terwijl tot dusverre dertig procent is afgesproken. Ook willen de bedrijven een ‘tussendoel’ van 30% CO2-reductie ten opzichte van 2019 in 2027.

Zij zien daarbij een uitzondering voor trucks die actief zijn in de bouw, in mijnen en in de houtbouw. Die krijgen van de briefschrijvers vijf jaar langer de tijd.

De Europese Commissie werkt op dit moment aan reductiedoelen voor vrachtwagens en aan de eisen aan de laadinfra, zowel voor batterij-elektrische, als voor waterstof-elektrische vrachtwagens.

DEEL HET