Strengere normen voor CO2 uitstoot op komst

De Europese Commissie (EC) scherpt de voorstellen voor een CO2-wetgeving van wegtransport verder aan. Waar de afgelopen jaren het doel van de aanstaande wetgeving CO2-certificering en monitoring betrof, zijn daar nu grenswaarden voor fabrikanten bovenop gekomen.

Dit is volgens de RAI Vereniging niet in lijn met eerdere intenties tussen EC en industrie. Daarmee krijgt de besluitvorming rondom deze wetgeving een scherpere toon, aldus RAI Vereniging. Dit blijkt uit een overleg vorige week in Brussel waar de truckfabrikanten de Europese brancheorganisaties samenkwamen.

Marktwerking zet truck-, bus- en trailerfabrikanten ertoe aan hun voertuigen zo zuinig mogelijk te bouwen, zegt de RAI. Dertig procent van de kosten voor vervoerders en verladers bestaat namelijk uit brandstof, waardoor zuinig een sterke prikkel is binnen de branche, zegt de RAI Vereniging. De eerdere insteek van de aankomende Europese CO2-wetgeving voor wegtransport sloot hier volgens de RAI Vereniging goed op aan: CO2-certificering van voertuigen en monitoring en rapportage om verdere marktwerking te stimuleren. ''Echter, door politieke druk worden nu grenswaarden toegevoegd aan de wetgeving. Een onderzoek-consortium bestaande uit CE Delft, TNO en Tu Graz heeft van de EC de opdracht gekregen een zgn. baseline te ontwikkelen voor deze grenswaarden. Het simulatieprogramma VECTO voor het bepalen van de CO2-certificaten van de voertuigen krijgt hiermee een grotere en cruciale rol, aldus de RAI Vereniging, aangezien er aan de hand van deze certificatie gehandhaafd zal gaan worden of bedrijfswagens aan de wet voldoen. Echter, volgens de industrie is VECTO voor die cruciale rol nog niet voldoende doorontwikkeld. Desalniettemin wordt er door hard doorgewerkt aan de wetsvoorstellen die niet meer enkel uitgaan van marktwerking, maar grenswaarden gaat opleggen'', aldus de RAI. Verwacht wordt dat de eerste Vecto-wetsvoorstellen volgend jaar geformuleerd worden, inclusief grenswaarden.

RAI Vereniging is al jaren betrokken bij de aankomende CO2-wetgeving voor haar leden met trucks en bussen (ACEA) en met trailers en bodies (CLCCR). 

DEEL HET